Dinner with

Dinner with

Good view Excellent services Best food it's the best day and best place to come with your family.

ການບໍລິການທີ່ດີ ອາຫານແຊບແຊບ ສຳຫລັບວັນທີດີທີ່ສຸດ ແລະ ສະຖານທີທີ່ດີທີ່ສຸດເໝາະທີ່ຈະມາກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

Read More
Dinner and celebrate Birthday

Dinner and celebrate Birthday

Good taste good atmosphere good service good view make me feel relaxed Recommend anyone come to get good foods.

ລົດຊາດອາຫານແຊບ, ບັນຍາກາດດີ, ການບໍລິການທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບບັນດາທ່ານທີ່ມາລີມລອງອາຫານ.

 Fantastic dinner !

Fantastic dinner !

The food is very good and warm greeting from staff. The service is efficient especially manager was excellent.

ມີອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະການຕ້ອນຮັບທີ່ເປັນກັນເອງຈາກພະນັກງານ. ການບໍລິການທີ່ພິເສດ ໂດຍຜູ້ຈັດການທີ່ມີປະສົບການສູງ.

Excellent dinner with family !

Excellent dinner with family !

Having a great night and enjoy this dinner. Variety of wonderful foods and desserts. ເປັນຄ່ຳຄືນທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບອາຫານຍາມແລງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ ແລະ ເຂົ້າຫນົມຫວານ.

Thank you very much for visiting us and for your pleasant review. We are happy that enjoyed the variety of food and desserts and we look forward to welcoming you back soon. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ສຳຫລັບແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢຽມຍາມ ແລະ ມີການນຳສະເຫນີຄວາມເພິງພໍໃຈ ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກທີ່ທ່ານມັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ ແລະ ເຂົ້າຫນົມຫວານ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານໃນໄວໆນີ້.

Read More
ສະຫລັດເອັກເຊີເລັນຊີຫອຍເຊວ ອາເມລິກາໂຮຍໜ້າໄຂ່ປາເຊວມ້ອນ ນ້ອຍ/ໃຫຍ່

ສະຫລັດເອັກເຊີເລັນຊີຫອຍເຊວ ອາເມລິກາໂຮຍໜ້າໄຂ່ປາເຊວມ້ອນ ນ້ອຍ/ໃຫຍ່

Excellency Salad with US Scallop and Salmon roe Smail/big

ດູກຂ້າງໝູຊອສບາບີຄິວ

ດູກຂ້າງໝູຊອສບາບີຄິວ

Barbecue pork sauce

ສະເຕັກສັນໃນງົວອົດສະຕາລີ-ຊອດສ໌ພິກໄທດຳ ຫຼື ຊອດສ໌ເຫັດ ຫຼື ຊອດສ໌ບາບີຄິວ

ສະເຕັກສັນໃນງົວອົດສະຕາລີ-ຊອດສ໌ພິກໄທດຳ ຫຼື ຊອດສ໌ເຫັດ ຫຼື ຊອດສ໌ບາບີຄິວ

Grilled Australia Angus beef tenderloin choice of black pepper saoce or musroom sauce or BBQ sauce

ປາເຊວມ້ອນ-ຊອດສ໌ວາຍຂາວ ຫຼື ຊອດສ໌ບາບີຄິວຂາວ

ປາເຊວມ້ອນ-ຊອດສ໌ວາຍຂາວ ຫຼື ຊອດສ໌ບາບີຄິວຂາວ

Grilled Salmon topped With - White wine sauce or Teriyaki sauce or white cream garlic sauce

ໄກ່ອົບຊອດສ໌ ອາເມລິກາ

Baked Chicken America

ຕຳຫມາກຫຸງຫລວງພະບາງ ເສີບພ້ອມຂຽບໝູ

ຕຳຫມາກຫຸງຫລວງພະບາງ ເສີບພ້ອມຂຽບໝູ

Papaya spicy salad louangprabang style with tambourine

ພິຊ່າ ກຸ້ງຄ໋ອກເທວ

ພິຊ່າ ກຸ້ງຄ໋ອກເທວ

Homemade pizza shrim cocktail

ພິຊ່າ ມາກາລິຕ໋າ

ພິຊ່າ ມາກາລິຕ໋າ

Homemade pizza makarita

ພິຊ່າ ໂຟຊີສ໌

ພິຊ່າ ໂຟຊີສ໌

Homemade pizza four cheese

ພິຊ່າ ຮາວາຍອ່ຽນ

ພິຊ່າ ຮາວາຍອ່ຽນ

Homemade pizza Hawaiian

Book A Table

Contact Us

Excellency Restaurant Phonphanao Village, Xaysettha District, Vientiane Lao PDR. Open daily 10:00 AM - 22:00 PM

P: 030 588 1666
E: info@excellencyrestaurant.com