Promotion

Promotion

ອອກພັນສາ

ຂ່າວດີ! ຂ່າວດີ! ເລີ່ມແຕ່ 25/10/2018-25/11/2018 ນີ້ ທາງ ຮ້ານອາຫານ ເອັກເຊີເລັນຊີຂອງພວກເຮົາຂໍນຳສະເໜີ ຫ້ອງ VIP ທີ່ມີພ້ອມ karaoke ທີ່ສຸດພິເສດ ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ໜ້າຮັກທຸກທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ້າງສັນແບບຄອບຄົວ, ຈັດງານລ້ຽງ, ພົບປະໝູ່ເພື່ອນ, ງານວັນເກີດ ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າມາສັ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມກັບຮ້ານຂອງພວກເຮົາ #ຟຮີໄປເລີຍ ບໍ່ເສຍຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ຮ້ອງ Karaoke ທີ່ມີຄົບທັງ ເພງ ລາວ, ໄທ, ອັງກິດ ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ເກົາຫລີ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ. #ມາເລີຍ! ລອງມາສໍາຜັດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຮັບຮອງວ່າບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນ! ພິເສດ: ຖ້າທ່ານສັ່ງຊື້້ເບຍລາວ 6 ແກ້ວໃຫຍ່ ແຖມໄປເລີຍ 2 ແກ້ວ+ທອດມັນຝຣັ່ງ 1 ຈານ. ຖ້າທ່ານສັ່ງຊື້້ເບຍໄຮນິເກັນ 6 ແກ້ວໃຫຍ່ ແຖມໄປເລີຍ 1 ແກ້ວ+ ທອດເມັດໝາກມ່ວງ1 ຈານ.

Book A Table

Contact Us

Excellency Restaurant Phonphanao Village, Xaysettha District, Vientiane Lao PDR. Open daily 10:00 AM - 22:00 PM

P: 030 588 1666
E: info@excellencyrestaurant.com